Any Bi couples looking for a Bi guy near DC couples seeking bi guy to join....