Near Washington DC. couples seeking bi guy to join....