bi curious chick in va couples seeking bi guy to join....